Listo de aliĝintoj

Estimataj gesamideanoj, karaj geamikoj!
Bv. konsideri, ke pli detalajn informojn pri la planata vojaĝo kaj prezojn oni sciigos nur al aliĝintaj personoj.
Bonvenon!
Se iun el la aliĝintoj NE atingas niaj cirkuleraj leteroj (pro teknikaj kaŭzoj), bv. anonci tion. Antaŭdankon!