Ses semajnoj de vojaĝo en Azio

s-ro Dominique Monterrat, Bourg-en-Bresse, Francio, decembro 2017

Mi elektis longan vojaĝmanieron kaj relative malrapidan por aliĝi ĉi-somere al la 102a Universala Esperanto-Kongreso en Seulo.
Traveturi per Trasiberia fervojo kaj atingi la malproksiman Vladivostoko-n estis delonga revo efektivigebla, povas esti, iun tagon... Kaj jen rusiaj esperantistoj organizis vojaĝon de 2 semajnoj kaj duono tra Rusio por veni al Seulo : Esperanto-Karavano ! Tre alloge, ĉu ne ?
Flugi al Moskvo ? Tro simple, mi elektis trajnon de Bourg-en-Bresse, ĉar krom mia pasio por fervojoj, mi ŝatas vidi pejzaĝojn de traveturataj landoj, senti pensmanieron kaj iom da ĉiutageco de homoj dividante kun ili kupeon, iom da vagona atmosfero, kaj interniĝi en etoson de stacidomoj, long‘- kaj kurtdistancaj trajnstartoj… Poste reveni el Koreio aviadile? Memkompreneble, simple kaj rapide, sed kial, se ekzistas fervojlinio ? Nu certe, nuntempe ne eblas facile pertrajne traveturi Nord-Koreion, kaj sciu, ke provizore eŭropano ĉi-somere ne rajtis transite traveturi Belorusion.
Fakte mi devis tamen flugi : Varsovio-Moskvo tien kaj reen, Vladivostoko-Seulo ankaŭ tien kaj reen. Sed la tuta resto de la vojaĝo estis farita pertrajne, iam perbuse en Koreio kaj en centro de Moskvo.
Mi ekveturis la 5an de julio kaj revenis la 15an de aŭgusto. Mi konservis taglibron pri la vojaĝo jam por mi mem por ne forgesi ĝiajn apartajn momentojn, ĝiajn traveturitajn pejzaĝojn, ĉiujn renkontitajn homojn. Mi prezentas pri tio-ĉi kvar ĉapitrojn, por la lasta, entenantan pli da informoj – vi tion konstatos, mi havis pli da tempo por ĝin skribi.
Tion mi skribis en la franca lingvo, sed mi esperas trovi eblecon ĝin traduki en Esperanton ! Ĉar dank’al Esperanto mi travivis tiun-ĉi belan aventuron !

Esperantigo de la franclingva teksto de s-ino Tatjana Loskutova, Ivanovo, Rusio
(iulokaj tradukaj rimarkoj kaj sugestoj de Henri Masson, Francio)


reen al la komenco

 

Ĉiuj tekstoj en la retejo estas aŭtentikaj kaj publikigataj laŭ permeso de ĝiaj aŭtoroj (krom videofilmetoj).
La prezentitaj fotoj estis faritaj de la partoprenintoj de la karavanoj.