Estimata j gesamideanoj, karaj geamikoj!
 Bv. konsideri, ke pli detalajn informojn pri la planata vojaĝo oni sciigas nur al la veturontaj personoj.
 La 26an de junio estis dissendita la lasta (antaŭvojaĝa) cirkulera letero n-ro 9.
Se pro iuj teknikaj kaŭzoj ĝi ne atingis la adresaton, bv. retumi.

 

Listo de veturontoj
 • S-ino Ite Tytgat,  Belgio
 • S-ino Kristin Tytgat,  Belgio
 • S-ro Vladimir Ronin,  Belgio
 • S-ro Willem Rasschaert,  Belgio
 • S-ro Patrick Haerick,  Belgio
 • S-ro Ivan Slivov,  Bulgario
 • S-ino Elisabeth Le Dru,  Francio
 • S-ro Pierre Le Dru,  Francio
 • S-ino Françoise le Strat,  Francio
 • S-ro Hervé le Strat,  Francio
 • S-ino Isabelle Saulnier,  Francio
 • S-ro Dominique Monterrat,  Francio
 • S-ino Denise Vernay,  Francio
 • S-ino Monique Gerbay,  Francio
 • S-ino Andrea Bertrand,  Francio
 • S-ino Jaska Rousseau Clément,  Francio
 • S-ino Zofia Loiseau,  Francio
 • S-ro François LO Jacomo,  Francio
 • S-ino Natalie Kesler,  Francio
 • S-ino Emma Breuninger,  Germanio
 • S-ino Gundega van Raden,  Germanio
 • S-ino Barbara Janssen,  Germanio
 • S-ro Ulrich Brandenburg, Germanio
 • S-ro Jens Brandenburg, Germanio
 • S-ro Edgar Werner Müller,  Germanio
 • S-ino Pierrette Müller,  Germanio
 • S-ino Petra R. Dückershoff,  Germanio
 • S-ro Emmeran Eder,  Germanio
 • S-ino Tatjana Loskutova,  Rusio
 • S-ino Maja Loskutova,  Rusio
 • S-ro Gennadij Ŝlepĉenko,  Rusio
 • S-ino Charlotte Blanc Maillard,  Svislando
 • S-ino Maryse Tissot,  Svislando
 • S-ino Toos Godat,  Svislando
 • S-ino Francoise Roll,  Svislando
 • S-ro François Randin,  Svislando
 • S-ro Knud Sunier,  Svislando
 • S-ino Marie-Antoinette Sunier,  Svislando
 • S-ino Françoise Pétermann,  Svislando
 • S-ino Barbara Mühlemann,  Svislando
 • S-ro Frans van der Horst,  Usono
 

Ĉiuj tekstoj en la retejo estas aŭtentikaj kaj publikigataj laŭ permeso de ĝiaj aŭtoroj (krom videofilmetoj).
La prezentitaj fotoj estis faritaj de la partoprenintoj de la karavanoj.