KELKAJ MESAĜOJ de GEKARAVANANOJ

  Komuna dankmesaĝo de la gekaravananoj,  22.07.2017

Frans van der Horst (Usono)

Karaj Tatiana, Maja kaj sennomaj volontuloj,

... Nur nun mi konsciis kiom grava la Esperanto-Karavano estis por mi (kaj kiom da laboro… organizi ĉi eventon)…
La Esperanto-Karavano estis tre riĉa je enhavo kaj ĝi influos mian vivon (kaj miajn rakontojn) dum la resto de mia vivo.
Tatiana kaj Maja, vi estis kun la verda Esperanto-flago por mi kiel la “Statue of Liberty” en la haveno de Nov-Jorko. Mia kora estos ĉiam tre feliĉa, kiam mi pensas pri vi.
30.07.2017

Patrick Haerick (Belgio)

... Mi volas danki vin pro tre agrabla kaj impona vojaĝo, kiun vi eksterordinare preparis kaj gvidis. (al mi mankas superlativoj) …
04.08.2017

Ulrich Brandenburg (Germanio)

...reveninte de la UK antaŭ kelkaj tagoj mi skribas por denove kore danki al vi pro la perfekta preparado kaj organizado de nia karavano. Ĉio bonege funkciis kaj mi — same kiel Jens —
tre ĝuis la vojaĝon….
04.08.2017

Dominique Monterrat (Francio) reveninta pertrajne de Vladivostoko post la UK en Seulo ... Mi nun estas en Moskva flughaveno. Dankon ankoraŭfoje pri la E. K., tiu bela vojaĝo!
13.08.2017

Isabelle Saulnier (Francio) - ne partopreninta la EK-on pro malsaniĝo

... Ne povinte partopreni la vojaĝon kun la grupo, mi ege malĝojis. Rezigni la vojaĝon, mi malfacile akceptis. Mi deziras dankegi vin pro ĉio, kion vi faris por tiu bela karavano kaj mi petas pardonon por la ĝeno, kiun mi kaŭzis al vi post mia malfrua malebleco...
Mi esperas, ke iam mi ĝojos viziti vian landon...
21.07.2017

... Mi havas multan dankemon pri ĉio, kion vi faris por mi. Mi ankaŭ ricevis de vi libron "Simboloj de Rusio" kaj belan viŝtukon. Mi ege dankas vin. Mi sciis, ke Esperantujo entenas elstarajn personojn sed tiel admirinda, vi estas escepta...
22.08.2017

Emma Breuninger (Germanio)

... Ofte, tre ofte, mi rememoras niajn komunajn tagojn en la trasiberiaj trajnoj kaj en la urboj
Sankt-Peterburgo, MOCKBA, Irkutsk - Sankta BAIKALO :-) - Vladivostoko. Kia interesa sperto. Mi eĉ ŝatus reveturi per trajno anstataú flugi… Al vi denove СПАСИБО БОЛЬШОЕ por via bonega organizado kaj prizorgo. Vere estas kaj restas ne forgesebla vojaĝo.
26.08.2017

Denise Vernay (Francio)

… Rigardante miajn fotojn mi rememoras pri via tre bela lando kaj tiu ege agrabla vojaĝo !
Mi kore dankas vin pro tio ! Baldaù mi revidos Andréa, Monique kaj Isabelle. Ni interŝanĝos fotojn, finos nian raporton pri la vojaĝo kaj sendube ĝuos belajn memoraĵojn...
31.08.2017

François Randin (Svislando)

... Dankon al vi pro via orgazado de la E-karavano. Belega memoraĵo. Mi multe laboras nun por muntadi la 12 horojn da video filmitajn dum la tuta vojaĝo rusia kaj korea..."
10.09.2017

Barbara Mühlemann (Svislando)

… la granda laboro, kiun vi faris dum monatoj por organizi la E-karavanon kaj poste sukcese gvidi ĝin tra tuta Rusio. Mi kore dankas al vi por tiu-ĉi eksterordinara vojaĝo, perfekte preparita kaj gvidita.
Mi estas tre kontenta, ke dank' al vi, finfine, mi havis okazon viziti Rusion kaj ankaŭ realigi la revon, kiu aperis jam en fundamenta lernejo dum geografia leciono pri Sovetunio: vidi la lagon Bajkal.
Mi ĝuis la vojaĝon de komenco ĝis la fino. Bonega organizo, riĉa programo, belegaj vidindaĵoj, bongusta manĝo, bona etoso, simpatiaj homoj, interesaj renkontoj.
Rapide mi forgesis la streĉon ligitan kun malfruigita alveno de mia valizo, fortan pluvon en Moskvo kaj Vladivostok, sed mi bone memoras ĉion, kio ĝojigis miajn okulojn kaj donis belajn travivaĵojn.
La vojaĝo neforgesebla kun la belaj memoraĵoj... bone estus povi denove iam diri "хорошо сидим"...
12.09.2017
NB. –"хорошо сидим" – nomo de manĝplado el la menuo de vagono-restoracio; el la rusa la frazo laŭvorte tradukata kiel «ni sidas bone» signifas, ke homoj manĝas, sidante, kunestante en bona kompanio kaj agrabla etoso. (rim. de T.L.)


reen al la komenco

 

Ĉiuj tekstoj en la retejo estas aŭtentikaj kaj publikigataj laŭ permeso de ĝiaj aŭtoroj (krom videofilmetoj).
La prezentitaj fotoj estis faritaj de la partoprenintoj de la karavanoj.