Prepara periodo (2015 - 2017)

La itinero de la E-karavano 2017:   Sankt-Peterburgo – trajnumado – Moskvo – trajnumado –
                                                           Irkutsk/Bajkal-lago – trajnumado – Vladivostok – flugo – Seulo.

 1. Sankt-Peterburgo – 04.07. ĝis 07.07.2017
 2. Trajnumado Sankt-Peterburgo — Moskvo per «Nevskij ekspres» (t.e. "Neva eksprestrajno"),
  4-hora dumtaga veturado
 3. Moskvo — 07.07. ĝis 10.07.2017
 4. Trajnumado Moskvo-Irkutsk – 10.07. ĝis 14.07.2017
 5. Irkutsko (+restado ĉe la Bajkal-lago) — 14.07. ĝis 17.07.2017
 6. trajnumado Irkutsko-Vladivostoko — 17.07. ĝis 20.07.2017
  • Kanto  Nia trajno  Oraj kantoj, Rusio  (youtube)
 7. Vladisvostoko — 20.07. ĝis 22.07.2017
 8. Ekflugo al Seulo — 22.07.2017
 9. Sud-Koreio, Seulo

 

Eltiraĵoj el "Malgranda gvidlibro pri Moskvo"

Aŭtoroj: Nikolao Gudskov, Natalia Aroloviĉ, Rusio

        Dum la pasintaj jaroj io en Moskvo iom aŭ tro multe ŝanĝiĝis, kaj pluraj partoj en la libro preskaŭ plene malnoviĝis (ĉi-sube oni ne prezentas malaktualaĵojn – red.)
I.a., grave kreskis metro-reto: la metroo havas nun ne 256, sed 333 km, kaj ne 160 staciojn, sed 200. Krome, en Moskvo aperis kelkaj novaj objektoj, kiujn ne indas preteratenti: ekzemple, de tre malproksimaj lokoj videblas la ĉielskrapuloj de "city".
Sed la historio kaj plej gravaj objektoj, palacoj, fortikaĵoj, preĝejoj feliĉe ne ŝanĝiĝis
(rim. de N.Gudskov, marto 2016
)

Enkonduko
        Vizitanto de Moskvo bezonas orientiĝi en la urbaj vidindaĵoj. Certe, la urbego kun longa kaj riĉa historio, metropolo de granda lando havas multegajn interesajn kaj vizitindajn lokojn: precipe en la centro preskaŭ ĉiu strato kaj konstruaĵo havas sian historion kaj signifon. Centoj da monumentoj, memorlokoj, muzeoj havas specifan intereson kaj por fakuloj, kaj por laikoj. Tamen plejparte oni venas al Moskvo nur por kelkaj tagoj, kaj viziti ĉion interesan ne eblas. Necesas almenaŭ ekscii pri la plej gravaj kaj interesaj lokoj, kaj elekti inter ili...

Historia skizo
        La nomo de la urbo devenas de la nomo de la rivero. La nomo estas baltdevena kun proksima signifo « marĉa rivero », aŭ « meandra rivero » – la baltaj gentoj loĝis en la regiono en la unua jarmilo antaŭ nia erao kaj en la unua jarmilo post nia erao... En la 11-a jarcento en la regionon venis slavaj gentoj kriviĉoj kaj vjatiĉoj. Moskvo aperis ... sur teritorio de vjatiĉoj, kaj nuna moskva dialekto konservis specifan prononcmanieron de la gentanoj (ekzemple, la redukton de senakcenta « o » je « a », kio influas ankaŭ la esperantan prononcon de moskvanoj).
        Moskvo – la ĉefurbo de Rusio – ne estas la plej antikva urbo de la lando. Ĝi estas multe pli juna ol Novgorod, Suzdal, Rjazan, Smolensk...
        En 20-a jc. Moskvo rapide kreskis kiel industria centro.En ĝi aperis multaj gigantaj kaj malgrandaj entreprenoj.Krome, en ĝi estis fonditaj dekoj da superaj lernejoj (kun pli ol 600 miloj da studentoj !) Dum la jarcento loĝantaro de la urbo dekobliĝis... Estis konstruitaj novaj grandaj stadionoj, sportaj kompleksoj, teatroj, kinejoj kaj sociaj objektoj... Plurajn novajn sportajn objektojn kaj hotelojn Moskvo ricevis en 1980, kiam en ĝi okazis Olimpikaj ludoj.
        Fine de la 80-aj jaroj Moskvon skuis konstantaj popolaj manifestacioj por demokratiigo, kiun partoprenis centmiloj da homoj... Tamen anstataŭ vera demokratio revenis povo de grandburĝoj kun ĉiuj siaj grimacoj...
        Reveno de la privata kapitalismo ŝanĝis karakteron de la urbo.En ĝi aperas luksegaj bankejoj, vendejoj kaj domoj de riĉuloj... Moskvo fariĝis centro financa kaj vartransita... Aktive konstruiĝas novaj aŭtovojoj... Tamen la kultura vivo malgraŭ ĉio plu floras, teatroj kaj muzeoj funkcias kaj estas plenŝtopitaj de homoj.

Moskvaj arkitekturaj stiloj
        Ekde mezepoko ĝis nun en Moskvo ŝanĝiĝis pluraj arkiterturaj stiloj. Laŭ aspekto de tiu aŭ alia konstruaĵo oni facile povas kompreni, por kiu celo ĝi estis konstruita kaj kiam, preskaŭ senerare ĝis precizeco de 10 jaroj, se oni orientiĝas en la stiloj...

Aspekto de la rus-ortodoksa preĝejo
        Inter la plej famaj konstruaĵoj de Rusio estas multe da preĝejoj. La ortodoksa eklezio ludis gravan rolon en la politika kaj kultura historio de la lando... Tial, por pli bone kompreni la rusan arkitekturon, pentroarton kaj muzikon, necesas imagi specifaĵojn de la rusaj preĝejoj.
         En la ortotoksa preĝejo oni ne sidas, nur staras surpiede (aŭ surgenue) ; sidi rajtas nur episkopo sur katedro... kaj grandprinc(in)o aŭ reĝ(in)o. Tial la ortodoksaj preĝejoj estas averaĝe malpli grandaj ol la katolikaj aŭ luteranaj : ja starantaj homoj okupas malpli da loko ol la sidantaj...
         Interne la preĝejo aspektas jene. Antaŭ la altaro troviĝas negranda altaĵo, sur kiu agas pastroj dum la diservo: ambono.
La altaro mem estas ŝirmita de alta muro el ikonoj: ikonostazo.
La ikonostazo povas konsisti, depende de grandeco de preĝejo aŭ kapelo, de du ĝis sep vicoj da ikonoj, ordigitaj laŭ nepra kanonika ordo. Meze de la malsupra vico da ikonoj troviĝas «reĝa pordego», kiu malfermiĝas nur dum diservoj kaj malantaŭ kiu, se ĝi estas malfermita.., videblas la altaro...

Moskva metropoliteno
         Moskva metroo estas ne nur la ĉefa urba trafikilo, kiun uzas ĉiutage milionoj da homoj, sed ankaŭ belega arkitektura kaj arta objekto. La planoj ĝin konstrui ekzistis ekde la fino de la 19-a jc., sed la konstruado komenciĝis nur en 1931. Ties historian fonon eblas bone imagi laŭ samtempe verkita originale en Esperanto romano de Vladimir Varankin «Metropoliteno».

         La unua linio malfermiĝis la 15.05.1935. Ĝi estis 11,6-km longa kun 13 stacioj. De tiu tempo la metroo konstruiĝis tre intense... Plejparto de la linioj kaj stacioj estas subteraj, pluraj (speciale en la centro) troviĝas tre profunde...
        
La trafiko estas tre intensa, dum la pintohoroj ĉiujn 80 sekundojn al la kajo venas nova vagonaro. La stacioj estas plejparte vastaj ; malgraŭ tio ili estas dum matenaj kaj posttagmezaj horoj plenŝtopitaj de homoj. La metroo estas vera sangosistemo de la urbo ; eĉ dum la plej malfacilaj periodoj de la historio ĝi funkciis bonorde ; en ĝi ĉiam estas pli pure kaj sekure ol surtere.
         La stacioj estas plejparte bele ornamitaj per marmoro, granito, raraj specoj de ŝtono kaj speciale ellaboritaj ceremikaĵoj. Certaj stacioj, precipe en la centro, estas ĉefverkoj de arkitektura kreado...
En ornamo de kelkaj stacioj partoprenis famaj artistoj – ... – dank’al kio la stacioj aspektas kiel veraj palacoj...Moskva Universitato
         Moskva Ŝtata Universitato fakte estas la plej malnova fondita en Rusio... Ĝi aperis dank’al agado de la granda sciencisto-enciklopediisto, artisto kaj poeto akademiano M.Lomonosov (ekde 1940 la Universitato portas lian nomon) kaj favorito de la reĝino Elizabeta grafo I.Ŝuvalov. La dekreto pri la fondo de la Universitato aperis la 25an de januaro 1755, kaj tial tiu tago (la tago de sankta Tatjana laŭ ortodoksa kalendaro) estas studenta festo en Rusio.
         Komence la Universitato havis tri fakultatojn : la filozofian, juran kaj medicinan... Nun en Universitato estas ĉirkaŭ 25 fakultatojn, 300 katedrojn, 400 laboratoriojn, kie laboras pli ol 3500 instruistoj kaj 4000 sciencaj laboristoj, kaj studas ĉirkaŭ 30000 studentoj kaj aspirantoj...

Moskvaj stacidomoj
         De Moskvo disiĝas 11 direktaj ĉefvojoj, komenciĝantaj de 9 stacidomoj.Ili estas kvazaŭ pordegoj de la urbo, kiuj signas renkontiĝon kun la metropolo – kaj adiaŭon kun ĝi – por plimulto de venantoj. La stacidomoj estis konstruitaj de la plej famaj arkitektoj, ofte estas arkitekturaj ĉefverkoj...

Muzeoj
         En Moskvo kaj apude troviĝas grandega aro de diversaj muzeoj. Tio estas artaj muzeoj, diversaj memorlokoj, historiaj monumentoj, loĝejoj de artistoj,verkistoj, sciencistoj, natursciencaj kaj fakaj muzeoj, artaj galerioj kaj ekspozici-salonoj ktp...

... En septembro 1997 Moskvo solene festis sian 850-jariĝon. Ĝi estis grandega gaja tutpopola festo, montrinta, kiel forte la moskvanoj amas sian urbon kaj fieras pri ĝia historio forte ligita kun historio de la tuta Rusio, ĝia kultura heredaĵo kaj nuntempo – ĉio, sen kio ne imageblas la nuna tutmonda civilizo...

"Malgranda gvidlibro pri Moskvo"
eldonejo « Impeto » 2000, Moskvo

La eldonkvanto de la libro estas elĉerpita


 

 La lago Bajkalo

Vladimir Opletajev, Rusio

Se oni vojaĝas pertrajne el Moskvo al la fororienta Vladivostoko oni nepre preterveturos en la meza sino de Rusio inter la urboj Irkutsko kaj Ulan-Udeo vidindaĵon, kiun laŭrajte estas konsiderata eminenta natura simbolo de la lando. Tio estas la lago Bajkalo…
Bajkalo famas kiel la plej profunda lago de la mondo (1637 m) ... ĝia surfaco altas je 456 metroj super la mara nivelo, kvazaŭ ĝi similas al profunda serpoforma tasego metita sur altan monton...

La pura, multe oksigenita akvo de Bajkalo estas bone travivebla. Printempe ĝia travidebleco atingas 40 metrojn, somere dum la florado de algoj ĝi iom malpliiĝas.
La laga akvo dank’al la vivantaj en ĝi endemiaj mikroorganismoj preskaŭ ne havas kunmiksaĵojn, estas minimume mineraligita kaj similas al pura distilita akvo. Ĉiujare la Bajkala ekosistemo reproduktas 60 km2 da klara oksigenita bongusta akvo..., somere la apudborda akva temperaturo atingas +16°, +17°C, en malprofundaj golfoj +22°, +23°C.
La klimato ĉirkaŭ Bajkalo posedas eksplicitajn ekstremkontinentajn trajtojn. La lago funkcias kiel giganta termoregulilo, kreanta unikan regionan mikroklimaton.Vintre ĉe la lago estas pli varme ol en apudaj ĉirkaŭaĵoj, sed male somere la temperaturo estas rimarkeble pli malvarmeta ol ekzemple en la proksime (nur 70 km for de la lago) situanta urbo Irkutsko.... Gravan rolon en la elformigo de la neordinara loka mikroklimato ludas abundaj koniferaj arbaroj, dense kreskantaj sur la bordoj de Bajkalo...
En Bajkalo hejmas 2630 specioj de plantoj kaj animaloj, el kiuj du trionoj apartenas al unikaj endemiuloj...
En profundaj subakvaj lokoj oni povas trovi unikajn nesalakvajn spongojn. Sur la bordoj de la lago kreskas 2000 specioj de plantoj kaj nestas 200 specioj de diversaj birdoj.
La 5an de decembro 1996 Bajkalo kiel ekskluzive grava, belpejzaĝa kaj neordinara natura objekto estis enlistigita en la Mondan heredaĵon de Unesko... La lago meritas homajn atenton kaj estimon, specialan protekton, sciencajn esplorojn. En 1999 estis establita Tago de Bajkalo, festata ĉiujare ĉiun duan dimanĉon de septembro. Bajkalo altiras ne nur sciencistojn pro siaj multaj ĝis nun ne malkovritaj sekretoj, sed ankaŭ artistojn, naturŝatantojn, turistojn el la tuta mondo, kiuj povas ĝui neripeteblan majestecon de la grandega lago.
Al Bajkalo estas dediĉitaj diversaj sociaj aranĝoj kaj iniciatoj, internaciaj forumoj, kinofestivaloj, artaj ekspozicioj, diverstemaj konkursoj, ekologiaj volontulaj projektoj kaj semajnfinaj purigadoj de lagaj strandoj. Multajn poemojn kaj kantojn, beletrajn verkojn kreis verkistoj, poetoj kaj komponistoj pri Balkalo, glorigante ĝiajn naturan potencon kaj belecon. Ĝi estas vera nacia fieraĵo de Rusio.

El «Simboloj de Rusio», 2015 eldonejo «Impeto», Moskvo 

 Impresetoj pri Koreio

Mikaelo Bronŝtejn, Tiĥvin, Rusio

En januaro 2015 por naŭ tagoj mi flugis al tiu belega kaj tre malproksima rando de la kontinento. Ve – nur por naŭ tagoj! Kaj nur kun unu plena tago en la ĉefurbo de tiu ĉarma, gastama lando... Sekvajare Esperanto prezentos al mi novan eblon viziti Koreion, ĉar tieaj esperantistoj akceptos la Universalan Kongreson. Do fakte ne nur al mi, sed al ĉiu deziranta esperantisto, kondiĉe tamen, ke tiu posedas konsiderinde grandan sumon por la vojaĝo. Sed la lando valoras tion! Por iom kredigi kaj entuziasmigi vin pri tio mi prezentu impresetojn de mia pasintjara vojaĝo.

Impresetoj pri Koreio (pdf)


 

"Esperantlingve ĉirkaŭ la mondo"

Dr. Márkus Gábor, Hungario


 

reen al la komenco

Ĉiuj tekstoj en la retejo estas aŭtentikaj kaj publikigataj laŭ permeso de ĝiaj aŭtoroj (krom videofilmetoj).
La prezentitaj fotoj estis faritaj de la partoprenintoj de la karavanoj.